TV& VIDEO

cứu hô gấu

Khánh thành 4 khu bán tự nhiên cứu hộ gấu ở Việt Nam

Khánh thành 4 khu bán tự nhiên cứu hộ gấu ở Việt Nam

Hôm nay (5/11), Tổ chức Động vật châu Á, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đã đưa vào hoạt động 4 khu bán hoang dã chăm sóc, cứu hộ gấu tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc.