TV& VIDEO

cứu trợ nepal

Người dân Nepal vẫn mỏi mắt chờ hàng cứu trợ

Người dân Nepal vẫn mỏi mắt chờ hàng cứu trợ

VTV.vn - Người dân ở nhiều khu vực hẻo lánh tại Nepal cho biết, họ vẫn ngày ngày mong ngóng những chuyến hàng cứu trợ.