TV& VIDEO

Da LAB

Da LAB sẽ khuấy động Monsoon Music Festival 2017

Da LAB sẽ khuấy động Monsoon Music Festival 2017

VTV.vn - Da LAB là nhóm nghệ sĩ Việt thứ 2 được BTC Monsoon Music Festival thông báo sẽ tham gia biểu diễn trong lễ hội năm nay.