TV& VIDEO

đặc khu hành chính

Quảng Ninh trở thành điểm sáng trên nhiều lĩnh vực và sẽ có nhiều bứt phá hơn nữa

Quảng Ninh trở thành điểm sáng trên nhiều lĩnh vực và sẽ có nhiều bứt phá hơn nữa

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Quảng Ninh sẽ có nhiều bứt phá và giành được nhiều thành tích thi đua cao hơn nữa.