TV& VIDEO

đặc khu hành chính

Chọn mô hình nào để bảo đảm thành công cho các đặc khu?

Chọn mô hình nào để bảo đảm thành công cho các đặc khu?

VTV.vn - Hiện nay, dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang có 3 phương án khác nhau về mô hình tổ chức chính quyền ở các đặc khu.