TV& VIDEO

đặc phái viên

Tổng Bí thư tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Trung Quốc

Tổng Bí thư tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Trung Quốc

VTV.vn - Chiều 1/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Tống Đào, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.