TV& VIDEO

đặc sản nổi tiếng

Nông sản Lâm Đồng tìm hướng tiếp cận thị trường phía Bắc

Nông sản Lâm Đồng tìm hướng tiếp cận thị trường phía Bắc

VTV.vn - Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc là một trong những thị trường giàu tiềm năng, tuy nhiên nhiều đặc sản nổi tiếng của Lâm Đồng vẫn chưa tiếp cận nhiều với thị trường này.