TV& VIDEO

đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

VTV.vn - Sáng nay (4/1), nhiều đại phương đơn vị đã tổ chức gặp mặt các đại biểu qua các thời kỳ.