TV& VIDEO

đại học Bách khoa

Châm cứu trở thành môn học chính tại trường đại học

Châm cứu trở thành môn học chính tại trường đại học

VTV.vn - Môn châm cứu gồm 460 giờ học, 86 tiết thực hành dưới sự hướng dẫn của 16 giáo sư chuyên ngành trở thành môn học chính tại Đại học Bách khoa Kwantlen ở Richmond, Canada.