đại học Bách khoa

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2018

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2018

VTV.vn - Tổng chỉ tiêu của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 là 6.500, tăng 5% so với năm trước và chủ yếu tăng ở khối ngành Công nghệ thông tin.