TV& VIDEO

Đại học Harvard

Súng đạn vượt dân số Mỹ - Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi tại Quốc hội

Súng đạn vượt dân số Mỹ - Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi tại Quốc hội

VTV.vn -Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Harvard, người Mỹ hiện sở hữu gần 360 triệu khẩu súng. Con số này nhiều hơn cả dân số Mỹ hiện có, khoảng 310 triệu người.