TV& VIDEO

đại học Kiến trúc

Sinh viên 9X thu nhập khủng từ nghề trang điểm búp bê

Sinh viên 9X thu nhập khủng từ nghề trang điểm búp bê

VTV.vn - Nhờ công việc trang điểm búp bê mà sinh viên 9X Phan Ngọc Sang có thể kiếm từ 30 - 40 triệu đồng/tháng.