TV& VIDEO

Đại học Oxford

Cảnh báo tình trạng trẻ em bị "zombie hóa"

Cảnh báo tình trạng trẻ em bị "zombie hóa"

VTV.vn - Con bạn sẽ dần bị hạn chế các kỹ năng giao tiếp và xã hội, chậm chạp như một zombie nếu dành quá nhiều thời gian trước màn hình.