TV& VIDEO

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Thủ tướng làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.