TV& VIDEO

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Gặp gỡ TS.Hà Minh Hoàng - Người đoạt Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2017

Gặp gỡ TS.Hà Minh Hoàng - Người đoạt Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2017

VTV.vn - Anh Hà Minh Hoàng - Giảng viên Đại học công nghệ - có rất nhiều công trình nghiên cứu giá trị về công nghệ thông tin.