TV& VIDEO

đại học trực tuyến

Kiron - Trường đại học trực tuyến cho người nhập cư

Kiron - Trường đại học trực tuyến cho người nhập cư

VTV.vn - Nhằm chia sẻ khó khăn với người di cư, Kiron, một trường đại học trực tuyến ở Đức đã được thành lập để giúp họ hoàn thành ước mơ được học đại học.