TV& VIDEO

Đại hội cổ đông thường niên

Sacombank công bố nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên

Sacombank công bố nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên

VTV.vn - Sau 2 năm mới tiến hành đại hội và 2 lần trì hoãn trước đó, tài liệu được công bố vẫn đang để trống Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.