TV& VIDEO

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

VTV.vn - Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra vào 8h hôm nay (28/1) và được THTT trên kênh VTV1.