TV& VIDEO

Đại hội Đảng XII

Hà Nội: Gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng XII

Hà Nội: Gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng XII

VTV.vn - Để phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng lần thứ XII, công tác chuẩn bị, chào mừng Đại hội như cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu... trên các đường phố lớn ở Hà Nội.