TV& VIDEO

Đại hội lần thứ XII của Đảng

Xem lại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem lại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

VTV.vn- 1.510 đại biểu đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra sáng nay (21/01) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.