TV& VIDEO

Đại hội Thể thao sinh viên

Bế mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Bế mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

VTV.vn - Diễn ra sôi nổi tại ba miền Bắc, Trung, Nam của Hàn Quốc, Đại hội TDTT sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã chính thức bế mạc.