TV& VIDEO

Đại sứ Australia

52 tân học viên Học bổng Chính phủ Australia chuẩn bị lên đường du học

52 tân học viên Học bổng Chính phủ Australia chuẩn bị lên đường du học

VTV.vn - Các tân học viên sẽ theo học thạc sỹ tại một trường đại học do họ tự chọn tại Australia.