TV& VIDEO

Đại sứ Australia

Hàng trăm sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam học và thực tập

Hàng trăm sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam học và thực tập

VTV.vn - 784 sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam học và thực tập tại 30 dự án khác nhau trong năm 2018 theo khuôn khổ chương trình New Colombo Plan của Chính phủ Australia.