TV& VIDEO

Đại sứ quán Việt Nam

Bạn bè quốc tế viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Bạn bè quốc tế viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

VTV.vn - Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức tại đại sứ quán Việt Nam ở nhiều quốc gia trên thế giới.