Đại sứ Thụy Điển

Vợ chồng Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam chia sẻ về bình đẳng giới

Vợ chồng Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam chia sẻ về bình đẳng giới

VTV.vn - Vợ chồng ông Peredic Hogberg đã chia sẻ về bình đẳng giới ở một quốc gia phát triển; mối quan hệ vợ chồng và sự chia sẻ các trách nhiệm xã hội, gia đình.