TV& VIDEO

Đài THVN

Báo điện tử VTV News nâng cao chất lượng tin bài, tạo dấu ấn trong năm 2018

Báo điện tử VTV News nâng cao chất lượng tin bài, tạo dấu ấn trong năm 2018

VTV.vn - Trong năm 2018, VTV News sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền các chương trình trọng điểm; đón đầu các sự kiện lớn của VTV, dư luận xã hội; tạo dấu ấn trên VTV.vn.