TV& VIDEO

Đài Truyền thanh

Nên giữ hay bỏ loa phường?

Nên giữ hay bỏ loa phường?

VTV.vn -Trong những ngày qua, cuộc tranh luận về sứ mệnh của những chiếc loa phường rất sôi nổi.