TV& VIDEO

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm: Quản lý lỏng lẻo, vi phạm tràn lan

An toàn vệ sinh thực phẩm: Quản lý lỏng lẻo, vi phạm tràn lan

VTV.vn - Việc xử lý sai phạm, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay còn khá lỏng lẻo là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến vấn đề vệ sinh ATTP vẫn nhức nhối.