TV& VIDEO

đảm bảo giao thông

Đà Nẵng tăng cường đảm bảo giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học

Đà Nẵng tăng cường đảm bảo giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học

VTV.vn - Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học mới; Công an TP. Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ.