TV& VIDEO

Đạm Phú Mỹ

Nhiều phần quà Tết được trao cho hộ nghèo tỉnh Quảng Bình

Nhiều phần quà Tết được trao cho hộ nghèo tỉnh Quảng Bình

VTV.vn - Ngày 23/1, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã có nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.