TV& VIDEO

dân di cư tự do

Mất hàng nghìn ha rừng vì dân di cư tự do tại Tây Nguyên

Mất hàng nghìn ha rừng vì dân di cư tự do tại Tây Nguyên

VTV.vn - Tại Tây Nguyên, để đảm bảo cuộc sống, những người dân du canh du cư đã phá hàng nghìn ha rừng để làm nương rẫy.