TV& VIDEO

dân di cư

Ổn định dân di cư tự do ở Mường Nhé, Điện Biên

Ổn định dân di cư tự do ở Mường Nhé, Điện Biên

VTV.vn - Tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) - một điểm nóng về di cư tự do của cả nước - đã có những bước tiến quan trọng trong công tác quản lý dân cư.