TV& VIDEO

dân di cư

Dự án ổn định dân di cư tự do tại Đắk Nông chưa hiệu quả

Dự án ổn định dân di cư tự do tại Đắk Nông chưa hiệu quả

VTV.vn - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, còn hàng loạt dự án dành cho người dân di cư tự do không hiệu quả.