TV& VIDEO

Đan Mạch

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch phát triển tích cực

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch phát triển tích cực

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch thời gian qua phát triển tích cực.