TV& VIDEO

Đan Mạch

Đan Mạch: Lo lắng mất việc vì robot, trẻ em đi học lập trình từ nhỏ

Đan Mạch: Lo lắng mất việc vì robot, trẻ em đi học lập trình từ nhỏ

VTV.vn - Tại Odense, Đan Mạch, trẻ em, dù mới ở bậc tiểu học đã bắt đầu được học lập trình.