TV& VIDEO

Dân số già

Chăm sóc giảm nhẹ ở châu Á

Chăm sóc giảm nhẹ ở châu Á

VTV.vn - Mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ châu Á - Thái Bình Dương ra đời năm 2001 và đã phát triển tới hàng chục quốc gia.