TV& VIDEO

dân số

Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

VTV.vn - Mới đây, Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.