TV& VIDEO

dân thường thiệt mạng do không kích

Mỹ công bố số dân thường thiệt mạng do không kích

Mỹ công bố số dân thường thiệt mạng do không kích

VTV.vn - Mỹ đã lần đầu tiên đã công bố con số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành tại các nước Trung Đông và Bắc Phi.