TV& VIDEO

dân vận

Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng thị Phóng cho rằng Ban Dân vận các cấp cần quan tâm, gần gũi để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.