TV& VIDEO

Đảng bộ Thủ đô

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội phát triển trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội phát triển trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

VTV.vn - Tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần thực sự cầu thị, Hà Nội quyết tâm xây dựng Đảng bộ Thành phố phát triển trong chặng đường kế tiếp.