TV& VIDEO

Đảng Cộng sản Cuba

Cuba ngừng cấp giấy phép cho hoạt động kinh tế tự doanh

Cuba ngừng cấp giấy phép cho hoạt động kinh tế tự doanh

VTV.vn - Chính phủ Cuba đã thông qua nghị quyết tạm thời ngừng cấp giấy phép mới đối với một số hoạt động kinh tế tự doanh.