TV& VIDEO

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường hợp tác hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường hợp tác hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản

VTV.vn - Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thắt chặt quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi lý luận hai đảng Cộng sản Việt - Nhật.