Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Khởi động vòng đàm phán thành lập Chính phủ mới ở Đức

Khởi động vòng đàm phán thành lập Chính phủ mới ở Đức

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay (7/1) khởi động một vòng đàm phán mới về việc thành lập chính phủ liên minh, khai thông thế bế tắc chính trị kéo dài lâu nay.