TV& VIDEO

đăng ký biển số

TT-Huế: Số lượng chủ xe máy điện đăng ký biển số không đáng kể

TT-Huế: Số lượng chủ xe máy điện đăng ký biển số không đáng kể

VTV.vn - Những ngày này, tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh TT-Huế, số lượng chủ xe máy điện đến làm thủ tục đăng ký có tăng nhưng không đáng kể.