đăng ký kinh doanh

Trung tâm đăng kiểm phát triển vượt quy hoạch

Trung tâm đăng kiểm phát triển vượt quy hoạch

VTV.vn - Tại một số địa phương, số lượng các trung tâm đăng kiểm tăng quá nhanh đang gây ra tình trạng lãng phí và nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive