TV& VIDEO

đăng ký kinh doanh

TP.HCM: Bùng nổ doanh nghiệp môi giới bất động sản

TP.HCM: Bùng nổ doanh nghiệp môi giới bất động sản

VTV.vn - 8 tháng đầu năm 2017, TP.HCM có thêm hàng nghìn doanh nghiệp môi giới bất động sản đăng ký thành lập mới.