TV& VIDEO

đăng ký kinh doanh

Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ hơn 40% điều kiện kinh doanh

Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ hơn 40% điều kiện kinh doanh

VTV.vn - Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng một "siêu Nghị định", theo đó sẽ bãi bỏ 41,3% tổng số điều kiện kinh doanh (ĐKKD), đơn giản hóa 43,7% ĐKKD và giữ nguyên 15% ĐKKD.