TV& VIDEO

đăng ký kinh doanh

Hơn 70% số hộ dân tại các làng nghề đồ gỗ chưa lên doanh nghiệp

Hơn 70% số hộ dân tại các làng nghề đồ gỗ chưa lên doanh nghiệp

VTV.vn - Có khoảng 25% các hộ gia đình sản xuất đồ gỗ đăng ký lên doanh nghiệp, còn lại vẫn là nhỏ lẻ, tự phát.