TV& VIDEO

đăng ký thành lập doanh nghiệp

PCI 2016: Giảm thời gian thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp

PCI 2016: Giảm thời gian thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp

VTV.vn - Thời gian làm thủ làm đăng ký thành lập doanh nghiệp đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2016.