TV& VIDEO

đăng ký trực tuyến vào lớp 1

Gặp khó trong việc đăng ký trực tuyến vào lớp 1 tại nhiều trường ngoại thành Hà Nội

Gặp khó trong việc đăng ký trực tuyến vào lớp 1 tại nhiều trường ngoại thành Hà Nội

VTV.vn - Do những lỗi kỹ thuật mà việc việc đăng ký trực tuyến vào lớp 1 tại nhiều trường, đặc biệt là ở các trường ngoại thành Hà Nội đang gặp khá nhiều khó khăn.