TV& VIDEO

đảng Lao động Anh

Anh: Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm

Anh: Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm

VTV.vn - Lãnh đạo đảng Lao động Anh Jeremy Corbyn đã bị các dân biểu của mình bỏ phiếu bất tín nhiệm với tỷ lệ 172/40.