TV& VIDEO

đánh bắt cá

Pakistan bắt giữ 24 ngư dân Ấn Độ

Pakistan bắt giữ 24 ngư dân Ấn Độ

VTV.vn - 24 ngư dân Ấn Độ trên 4 tàu cá đã bị Pakistan bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trong vùng lãnh hải Pakistan.