TV& VIDEO

đánh giá a b c

Đánh giá theo mức A, B, C sẽ tốt hơn cho học sinh Tiểu học

Đánh giá theo mức A, B, C sẽ tốt hơn cho học sinh Tiểu học

VTV.vn - Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi nói về việc đánh giá học sinh Tiểu học theo mức A, B, C trong dự thảo Thông tư 30.