TV& VIDEO

đánh giá học sinh

Đánh giá học sinh Tiểu học bằng nhận xét: Những điểm tích cực và hạn chế

Đánh giá học sinh Tiểu học bằng nhận xét: Những điểm tích cực và hạn chế

VTV.vn - Năm nay, việc đánh giá học lực và sự tiến bộ của học sinh ở bậc Tiểu học có sự điều chỉnh theo cách kết hợp nhận xét của giáo viên với các bài kiểm tra.