TV& VIDEO

đánh giá tác động môi trường

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, báo cáo việc xây cáp treo ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, báo cáo việc xây cáp treo ở Phong Nha - Kẻ Bàng

VTV.vn - Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với địa phương làm rõ vấn đề đánh giá tác động môi trường, các nội dung liên quan, tham khảo UNESCO và sớm báo cáo Thủ tướng.