TV& VIDEO

danh họa Việt Nam

Nạn tranh giả ở Việt Nam lên mức báo động

Nạn tranh giả ở Việt Nam lên mức báo động

VTV.vn - Nạn tranh giả ở Việt Nam vốn đã tồn tại trong suốt mấy chục năm qua giờ đã lên mức báo động.