TV& VIDEO

danh sách bảo trợ khủng bố

Mỹ xem xét loại Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Mỹ xem xét loại Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

VTV.vn - Nhà Trắng đang xem xét về việc đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bị Mỹ cho là bảo trợ hoạt động khủng bố.