TV& VIDEO

Danh thắng Yên Tử

Phát huy nguồn lực xã hội trong xây dựng các công trình văn hóa

Phát huy nguồn lực xã hội trong xây dựng các công trình văn hóa

VTV.vn -Bằng nguồn vốn xã hội hóa, các công trình sau khi được trùng tu, tôn tạo đã phát huy giá trị văn hóa, trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút hàng triệu lượt khách du lịch.