TV& VIDEO

đạo Cao Đài

Chủ tịch nước gặp mặt đại diện Hội Thánh Cao Đài

Chủ tịch nước gặp mặt đại diện Hội Thánh Cao Đài

VTV.vn - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt các đại biểu là chức sắc lãnh đạo các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài.